Když chceme rosení zlikvidovat, musíme nejdříve zjistit, kde přesně vzniká. Může to být na vnější straně skel, v meziskelním prostoru, na rámu ve funkční spáře nebo na vnitřní straně skla.

Odhal problém 

Rosení z vnější strany je signálem, že okna mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Venkovní sklo se zkrátka v danou chvíli ochlazuje víc, než je teplota okolí, a neohřívá se prostupem tepla z vnitřku ven. Nejde o závadu, ale o důsledek proměnlivého venkovního počasí.

Rosení v meziskelním prostoru znamená, že není hermeticky uzavřen, jak by měl správně být, a vniká do něj vzduch. Může to být způsobené prasklinou na skle, netěsností rámečku a špatným spojením skel. Je to závada v okně, a pokud jste ji nezpůsobili vy, reklamujte.

Panoramatický výhled do okolí neruší žádné viditelné prvky. Atypické je i řešení otevíratelného rohu. Výhodou je i bezrámové řešení, které z něj dělá subtilní provedení velkoformátových oken.

Panoramatický výhled do okolí neruší žádné viditelné prvky. Atypické je i řešení otevíratelného rohu. Výhodou je i bezrámové řešení, které z něj dělá subtilní provedení velkoformátových oken.

FOTO: Dafe-plast

Rosení rámu ve funkční spáře může být způsobené špatným napojením okna na ostění, kde chybí tepelná izolace a tvoří se tepelné mosty. Rám se tak ochlazuje přiváděným studeným vzduchem zvenku a teplý vzduch uvnitř místnosti na něm kondenzuje. Rosení rámu je závažný problém, je dobré povolat k řešení odborníka.

Rosení oken z vnitřní strany je nejčastější, zejména u novostaveb nebo při rekonstrukcích. Je to kvůli nízké povrchové teplotě skla a vysoké vlhkosti v bytě. Zamyslete se nad zásadami správného větrání.

Malá škola větrání 

Aby vzduch mohl správně cirkulovat, zdroj tepla musí být umístěn vždy pod oknem nebo v jeho těsné blízkosti. Pozor na závěsy a žaluzie, kde mohou vznikat tzv. studené kapsy. V chladných dnech proto raději zastínění vytahujte.

Dlouhodobá vlhkost vyšší než 55 % už totiž může vyvolávat zdravotní komplikace způsobené nadměrným množstvím bakterií a roztočů, růstem plísní.

Skrze velká okna si můžeme opticky užívat více prostoru. Venkovní zastínění navíc v zimě účinně brání úniku tepla zevnitř.

Skrze velká okna si můžeme opticky užívat více prostoru. Venkovní zastínění navíc v zimě účinně brání úniku tepla zevnitř.

FOTO: Climax (2x)

Větrat lze třemi způsoby. Účinná je tzv. štěrbinová ventilace (ventilačka), kdy okno pootevřete na úzkou štěrbinu. Není to ale na dlouhé větrání, protože dochází k výraznému ochlazení okenního ostění.

Při nárazovém větrání na krátkou chvíli (4 až 10 minut) otevřete okno dokořán. Dojde k rychlé výměně vzduchu při minimálních energetických ztrátách.

Třetí způsob větrání – tzv. příčná ventilace – je v podstatě průvan, kdy na 2 až 4 minuty otevřete všechna okna dokořán, čímž se rychle a účinně vymění vzduch v místnosti. Stěny se nestihnou ochladit. Provádějte několikrát za den a ztlumte předtím topení na minimum.

I když jsou okna většinou vybavena tzv. mikroventilací, tento způsob výměny vzduchu odborníci nedoporučují. Nízká průvzdušnost totiž nezajistí potřebnou výměnu vzduchu, ve funkční spáře může vzniknout kondenzát nebo namrzat těsnění.

Při otevřené mikroventilaci se navíc snižuje zvukotěsnost okna a celková bezpečnost. Jestliže se vloupá zloděj skrz okno v pozici mikroventilace, u pojišťovny nemáte nárok na pojistné plnění.

Péče o zastínění v zimě 

Potřebu vytápět omezíte o celou třetinu, když máte na okně správné zastínění. V zimě je slunce nízko nad horizontem, paprsky pronikají okny hlouběji do místnosti a odpoledne nám zadarmo vyhřejí prostor.

Přes zimu kontrolujeme, jestli lamely nepřimrzly k sobě, vodicím lištám nebo parapetu. Pokud najdeme námrazu, opatrně ji odstraníme.

Přes zimu kontrolujeme, jestli lamely nepřimrzly k sobě, vodicím lištám nebo parapetu. Pokud najdeme námrazu, opatrně ji odstraníme.

„Vnitřní žaluzie a rolety se hodí do pokojů na sever. Přes den je necháme vytažené k dosažení maximálních tepelných zisků, v noci stažené, aby zabránily únikům tepla skrze okna,“ vysvětluje Jan Žižlavský z firmy Isotra.

A dodává, že naopak na jižní a východní straně dělají dobrou službu venkovní žaluzie. Ty mohou mít praktické řídicí a ochranné prvky.

Venkovní zastínění 

Externí zastínění nabízí velké možnosti nastavení propustnosti světla a má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Také je jistou překážkou pro zloděje.

Venkovní žaluzie jsou vedeny ve vodicích lištách či v ocelových lankách, což umožňuje nastavení lamel v libovolném úhlu. Zabráníte třeba zvědavým sousedům, aniž byste měli omezený výhled. Zajímavou vychytávkou je dvojité naklápění lamel. V dolní části si klidně zastíníte televizi a v horní části proniká dostatek světla.

Screenové rolety drží teplo uvnitř místnosti, nabízí příjemné světelné podmínky a přispívají k energetické úspoře. Díky cenové dostupnosti jsou výhodnou alternativou venkovních žaluzií.

Screenové rolety drží teplo uvnitř místnosti, nabízejí příjemné světelné podmínky a přispívají k energetické úspoře. Díky cenové dostupnosti jsou výhodnou alternativou venkovních žaluzií.

FOTO: Isotra

O venkovní rolety je nutné se správně starat, hlavně v zimě. Nejdříve je v teplejším dnu očistěte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem. Vyhněte se přitom všem agresivním prostředkům, které by mohly stínění poškodit.

„U venkovních žaluzií a rolet přes zimu kontrolujte, jestli lamely nepřimrzly k sobě, vodicím lištám nebo k parapetu. Pokud najdete námrazu, je potřeba ji opatrně odstranit. Případnému poškození předejdete i tím, že po dobu mrazů necháte rolety a žaluzie ve stejné poloze,“ vysvětluje Filip Šimara z firmy Climax.

Zdroj: https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/493312-jak-zamezit-roseni-oken-v-zime.html